Chuyên trang cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành tài nguyên và môi trường

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, lưu trữ và thông tin tư liệu ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức xây dựng, quản lý, tích hợp và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; lưu trữ, thông tin tư liệu thư viện ngành tài nguyên và môi trường; cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

 19/03/2020 21:48:43 |  501

Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành tài nguyên và môi trường

Các cá nhân xuất sắc của Cục CNTT & DLTNMT được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành TN&MT năm 2017

Những năm qua, Cục Công nghệ thông tin nay là Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành của Bộ, xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cục đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Dự án Xây dựng hệ thống an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường trên mạng; Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường”; “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường”; Dự án Nâng cấp triển khai hệ thống thư viện điện tử tài nguyên và môi trường trên nền tảng điện toán đám mây; Dự án Phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong ngành TNMT. Đặc biệt, dự án triển khai về ứng dụng CNTT có kết quả, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới căn bản trong phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị trong ngành như: hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao lưu điện tử, hệ thống giao ban điện tử…việc sử dụng văn điện tử trong hoạt động và trao đổi thông tin của Bộ và các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tới người dân và doanh nghiệp vượt kế hoạch đã được Bộ phê duyệt. Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, dự án, đề án về lĩnh vực ứng dụng CNTT.

Với những thành tích đạt được, Trung tâm đã được nhận Bằng khen của Bộ Thông tin truyền thông.

Một trong những đơn vị tiêu biểu của Cục Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2016-2018 là Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Trung tâm đã hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao, đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Các sản phẩm của các dự án đều được triển khai vận hành trên thực tế; Trung tâm luôn xác định thực hiện nhiệm vụ chính trị là ưu tiên hàng đầu, do đó, đối với các nhiệm vụ được giao trung tâm luôn tập trung nhân lực để hoàn thành đáp ứng yêu cầu thực tế, đóng góp vai trò lớn trong việc triển khai các dự án ứng dùng hiện đại hóa hành chính trong Bộ, nâng cao chỉ số CCHC cho Bộ trong năm 2017.

Với những thành tích đạt được, Trung tâm đã được khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc

http://chuyentrangsk.monre.gov.vn/Lượt truy cập: 178371

Đang truy cập: 12