Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh

Phần mềm LandMap V8i

Phần mềm thành lập bản đồ địa chính chạy trên MicroStation V8i SELECTseries 3

 19/03/2020 14:52:32 |  11035 |  4038

  • Phần mềm LandMap V8i là phần mềm thành lập bản đồ địa chính chạy trên nền phần mềm MicroStation V8i.
  • Có nhiều chức năng thành lập bản đồ địa chính như: Xử lý trị đo, tạo topology, biên tập bản đồ, trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất,....
  • Toàn bộ dữ liệu xử lý trên phần mềm này được sử dụng font Unicode theo đúng chuẩn các quy phạm hiện hành.
  • Những chức năng của phầm mềm Famis sẽ có trên phần mềm LandMap V8i và được sử dụng miễn phí.
  • Các chức năng khác sẽ được phát triển theo nhu cầu khác hàng và đặc thù địa phương.

Chức năng tham chiếu nền GoogleMap trong LandMap V8i

Cập nhật ngày 07/04/2024

 

Download (4038)

Lượt truy cập: 178387

Đang truy cập: 28