Chuyên trang cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2020

Ngày 6/11, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2020.

 11/11/2020 00:00:00 |  513

Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo 55 sở TN&MT các tỉnh thành.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, việc tổ chức Hội nghị đánh giá ứng dụng CNTT trong lĩnh vực TN&MT luôn được lãnh đạo ban cán sự, lãnh đạo bộ TN&MT quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Hằng năm Bộ đều tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công việc đã triển khai trong một năm đồng thời định hướng giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

     Hội nghị ứng dụng CNTT năm 2020 được tổ chức nhằm mục đích đánh giá nhìn nhận lại công việc đã thực hiện trong năm qua. Theo thứ trưởng, khối lượng công việc về lĩnh vực CNTT cả tầm quốc gia, bộ ngành thực hiện rất nhiều như những quyết định, chính sách, chương trình hành động thực hiện năm 2019 đã đi vào cuộc sống, đặc biệt ngành TN&MT trong năm qua đã làm được nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện NQ 17 của Chính phủ về đông bộ triển khai xây dựng CSDL quốc gia đất đai kết nối liên thông với CSDL của Chính Phủ đây là một trong sáu CSDL quan trọng ưu tiên xây dựng trong giai đoạn 2021 – 2025 có sự tham gia của tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

     Bên cạnh đó Chính phủ giao Bộ TN&MT xây dựng CSDL quan trắc quốc gia, cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông cửu long thích ứng với BĐKH thực hiện NQ 120 của Chính phủ. Đặc biệt Bộ TN&MT cũng được giao thực hiện nhiệm xây dựng CSDL không gian địa lý quốc gia cung cung hạ tầng thiết yếu cho vận hành phát triển chính phủ điện tử đây là dự án được Chính phủ rất quan tâm. Bên cạnh đó thời gian qua ngành TN&MT thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến, trong nhiều năm qua ngành TN&MT là một trong những bộ ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin.

     Tuy nhiên theo Thứ trưởng, thời gian tới còn nhiều khó khăn phức tạp trong phát triển công nghệ số nhất là trong triển khai Chính phủ số quốc gia.

     Thứ trưởng, hy vọng các tham luận chuyên đề tại Hội nghị sẽ tập trung vào nội dung theo đúng chủ trương Hội nghị lĩnh vực công nghệ thông tin.

     Tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã giới thiệu về Kế hoạch số 777/KH-BCSĐ ngày 09/9/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục đích là tổ chức quán triệt và thực hiện các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW và nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 50/NQ-CP.

     Nâng cao nhận thức, ý thức hành động và chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 nhằm tận dụng các cơ hội để thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển ngành TN&MT.

     Trong đó với mục tiêu cụ thể là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của ngành TNMT.

     Hướng tới Ngành tài nguyên và môi trường cơ bản vận hành trên nền tảng số. Xây dựng, triển khai có hiệu quả và hoàn thành Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ về ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ điện tử ngành TNMT giai đoạn 2021 - 2025.

     Theo đó đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn ngành TN&MT sử dụng 90% thiết bị sử dụng công nghệ số; 80%-90% công tác dự báo, cảnh báo, giám sát dựa trên phân tích, xử lý, dữ liệu theo thời gian thực, đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. 90%- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 & được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau của người dùng. 100% hồ sơ công việc về TNMT tại cấp bộ; 90% cấp tỉnh; 80% cấp huyện; 60% cấp xã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

     100% chế độ báo cáo, thống kê được tích hợp, kết nối phục vụ Bộ, ngành và kết nối, chia sẻ phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 20% GDP Đóng góp của thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cho kinh tế số. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống thông tin. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành và kết nối, chia sẻ; 80% cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành và kết nối, chia sẻ.

     Tại Hội nghị đã có nhiều báo cáo chuyên đề như: Hướng dẫn triển khai Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Giới thiệu về Chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số các cấp.

     Công tác thông tin, lưu trữ tài liệu tài nguyên và môi trường: giới thiệu Nghị định 30/2020/NĐ-CP; Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

     Giới thiệu, triển khai các hệ thống thông tin, triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia, triển khai CSDL tài nguyên nước….

     Tọa đàm về thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

 

Theo Báo Tài nguyên và Môi trườngLượt truy cập: 178366

Đang truy cập: 7