Chuyên trang cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
TIN TỨC, SỰ KIỆN

Giám sát biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

(Mic.gov.vn) - Cục Viễn thám quốc gia và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang phối hợp thực hiện dự án “Giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám”. Hiện đã thành lập được hệ thống bản đồ địa hình quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 1:25.000.

 08/02/2020 21:05:15 |  383

Giám sát biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám

(Mic.gov.vn)

Các nội dung và quy mô thực hiện bao gồm 3 nhóm nội dung chính. Một là xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý đa thời gian cho toàn vùng biển và hải đảo bằng công nghệ viễn thám để thành lập hệ thống bình đồ ảnh số vệ tinh Modis, Meris, Asar tỷ lệ 1:1.000.000 toàn vùng biển đa thời gian, bình đồ ảnh Spot tỷ lệ 1:50.000 ven biển và tỷ lệ 1:25.000 các đảo và bãi đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt đã thành lập hệ thống bản đồ địa hình quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 1:25.000.

 Hai là xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề về tài nguyên môi trường biển và hải đảo bằng công nghệ viễn thám để xây dựng bộ bản đồ chuyên đề về lớp phủ bề mặt (landcover) tỷ lệ 1:50.000 cho vùng ven biển và các đảo nổi. Xây dựng hệ thống bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:1.000.000 kèm theo là các bộ số liệu về các yếu tố vật lý, hoá học, sinh vật và môi trường biển, hải đảo cho toàn vùng lãnh hải Việt Nam gồm: Bản đồ trường nhiệt độ bề mặt nước biển; Bản đồ phân bố hàm lượng diệp lục nước biển (chlorophyll); Bản đồ xác định hàm lượng muối bề mặt biển.

 Ba là xây dựng hệ thống giám sát đa thời gian tài nguyên môi trường biển và hải đảo Việt Nam trên nền công nghệ viễn thám và địa tin học để xây dựng nội dung cho hệ thống giám sát đa thời gian tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý và chuyên đề tài nguyên môi trường biển.

 Việc áp dụng công nghệ viễn thám trong điều tra, giám sát tài nguyên môi trường biển, hải đảo  góp phần tăng cường an ninh quốc phòng, bảo đảm chủ quyền vùng lãnh hải quốc gia. Đây là một hoạt động ứng dụng CNTT-TT quan trọng nhằm đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT.

Ngọc Mai (theo ictnews.vn) http://english.mic.gov.vn/Lượt truy cập: 178390

Đang truy cập: 31