Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

+ Ghi danh Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

+ Đoạt Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 16 (2020-2021)


+ Đoạt Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XII(2020-2021)

+ Đoạt Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X(2016-2017)

+ Đoạt Giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VIII(2012-2013)

+ Đoạt Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VII(2010-2011).

 

Lượt truy cập: 178359

Đang truy cập: 3