Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh

Phần mềm LandEarth V8i

Phần mềm bản đồ kết hợp ảnh vệ tinh chạy trên MicroStation V8i SELECTseries 3

 11/10/2023 22:55:15 |  2142 |  525

Phần mềm LandEarth V8i là phần mềm bản đồ kết hợp ảnh vệ tinh chạy trên nền phần mềm MicroStation V8i chuyên: 

- Chuyển bản đồ MicroStation sang định dạng dữ liệu KML/KMZ để thuận tiện cho việc kiểm tra so với hiện trạng

và nhập dữ liệu kml/kmz vào bản đồ MicroStation. 

- Chuyển dữ liệu bản đồ MicroStation lên ảnh vệ tinh và tải ảnh vệ tinh tham chiếu vào bản đồ.

- Chuyển tọa độ lên bản đồ MicroStation và từ bản đồ ra tọa độ.

- Biên tập dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Chuyên dùng trong công tác quản lý nhà nước và truy xuất dữ liệu sang các thiết bị di động.

 

Chức năng tham chiếu nền GoogleMap trong LandMap V8i

Cập nhật ngày 10/10/2023

Download (525)

Lượt truy cập: 178369

Đang truy cập: 10